fredag 22 oktober 2010

Tid är INTE pengar..

..men följer i många fall samma regler. Senaste tiden har jag haft anledning att fundera på hur vi som människor uppfattar den temporala dimensionens inverkan på vårt dagliga liv. De allra flesta av oss genomför ju en slags konstant tidsresa i en inte alltför sci-fi-mässig hastighet av "en sekund per sekund". I rent subjektiva termer kan det dock ibland uppfattas som att vi inte har någon tid alls till vårt förfogande i förhållande till de aktiviteter vi avser/förväntas utföra under en given (och ofta snålt tilltagen) tidsrymd. Eller, för den delen, att tiden går fortare när vi har roligt.

Det ibland den tröga TV-tittande massan så omåttligt populära programmet Skuldfällan har på ett sensationslystet sätt lyft fram somliga människors förmåga att låta sorglös ekonomisk optimism ersätta förståelsen för "plus och minus" samt "större än och mindre än". En ny generation får lära sig att det är dumt att handla skor för SMS-lånade pengar men att man slipper billigt undan och får nya pengar om man gråter fint i TV. Grejt.

Jag vet idag knappt en enda "modern människa" som inte klagar på att de inte hinner med, att det alltid är ont om tid. Vi må ha sexsiffrigt på bankkontot men hinner inte njuta av det eftersom vi är fullt upptagna med att stressa fram mellan alla saker vi "måste" hinna. Den moderna människans farsot är att vi är helt blinda för den fjärde dimensionen vi lever i, vi lever med en "tidsskuld".

Jag är rätt noga med min privatekonomi, håller koll på inkomster och utgifter, planerar så att det finns tillgångar tills de behövs och att det finns en vettig reserv om nåt oförutsett händer. De flesta jag känner gör så i någon omfattning. Pengar är ganska lätta att förhålla sig till då saker har ett tydligt värde och saldot är lättöverskådligt. Dröm då om min förvåning när en genomsnittligt normalekonomiskt begåvad person istället börjar tidsplanera som om minuten var 90 sekunder lång, som om det var fem kvartar på en timma och som om alla förflyttningar skedde med ögonblicklig maskhålsteknik. Den som konsekvent gör av med mer än sina ekonomiska tillgångar hamnar hos fogden eller rent av i fängelse. Den som planerar in mer jobb än vad som hinns med är "hungrig" och "framåt" (tillrättalagd konsultsvenska för två ganska grova tillmälen). Stundtals vet jag faktiskt inte vilka jag skall hänga ifrån lyktstolparna först när revolutionen kommer... målarna eller tidsoptimisterna?

När jag blir ombedd av tredje part att utföra något och till detta får en avsatt tid så tillämpar jag "Pi-regeln", dvs multiplierar den avsatta tiden med tre. Detta har visat sig fungera oerhört väl och belyser tydligt människans svårighet att överblicka skeenden i tiden. I de fall jag själv uppskattar tidsåtgång för något så lägger jag alltid till en marginal på upp till 50% för att kompensera för oförutsedda störningar och för att inget någonsin går helt lätt. Om jag vet att jag har lite tid att spela med så stressar jag mindre, tänker smartare och jobbar effektivare. Det är dessutom bra för ryktet att oftast kunna leverera senast på utsatt tid.

Det är svårt att "spara" tid på samma sätt som man gör med pengar emedan den hela tiden flyter. Däremot kan man använda den klokt och investera den så att den ger en framtida avkastning! Ett exempel ur verkligheten är att ägna tio minuter idag åt att inventera och städa i verktygslådan så att man slipper ägna en timma åt att svärande på fornsvenska åka och bråttomhandla saknade verktyg den dagen det blåser spån ur byggfläkten och man står upp till knäna i hydraulolja med en sågkedja i skrevet. Motsatsen är såklart att ta en NASA-approach och skjuta upp det, med förhoppningen att det dimper ner i någon ANNANS skalle.

Vare sig det gäller att balansera inkomst/utgift eller tillgänglig tid mot olika åtaganden så gäller att det är mycket enklare och snabbare att påverka (minska) sina UTGIFTER än att öka sina inkomster*. Det handlar om att skala ner, välja bort sånt som kostar (eller tar tid) tills dess att man återfår balansen och slutar gå back. Den som sen vill växa måste först skapa ett överskott, vare sig det gäller tid eller pengar.

* Om någon av mina högt värderade läsare vet ett sätt att snabbt öka sin lön med ett signifikant värde så är ni välkomna att PM:a mig. Det får gärna vara oetiskt eller osmakligt men helst inte olagligt.

3 kommentarer:

MEE sa...

Oj, har far man nastan semantisk svindel!!

Lennart sa...

Prova med PI-metoden . ..

Kent sa...

Önskar att jag hade tid att skriva en kommentar...